Encyklopedie


Ered Wethrin

Mountains of Shadow

Hory stínu


Mohutné horské pásmo, které se táhlo velkým obloukem okolo Hithlumu, Dor-lóminu a Mithrimu. Ered Wethrin na západní straně navazovaly na pásmo Ered Lómin, které oddělovalo přímořské kraje Lammoth a Nevrast od Hithlumu. V těchto místech na jejich jižním úbočí ležely Ivrinské tůně. Dále Ered Wethrin pokračovaly k severovýchodu a na jejich jižním úbočí pramenily řeky Teiglin a Malduin. Na východním okraji Dor-lóminu se na Ered Wethrin napojovaly Mithrimské hory a dál se Hory stínu stáčely na sever okolo Mithrimu. Tvořily tu západní stranu průsmyku Sirionu. Dál na sever ležel na východním úbočí Ered Wethrin také Eithel Sirion. Severní část horského pásma oddělovala Hithlum a Anfauglith.zpět