Encyklopedie


Emyn Arnen


Emyn Arnen byla pahorkatina v jižní části Ithilienu, na jihovýchod od Minas Tirith. Byla úzce spjata s rodem gondorských správců, neboť jeho zakladatelem byl Húrin z Emyn Arnenu a po Válce o Prsten zde sídlil dřívější poslední vládnoucí správce Faramir, který dostal od krále Elessara titul Pán Emyn Arnenu.zpět