Encyklopedie


Elfhelm


Elfhelm byl mužem jež před Válkou o Prsten především zastupoval Královy Země ve věcech vojenských. Později když Saruman napadl Brody přes Želíz vyjel Elfhelm se čtyřmi družinami bojovníků na pomoc Théoredovým vojskům. Když však dorazil k Brodům byl již Théored mrtev a vojskům velel Grimbold. Po ústupu první části Sarumanových vojsk prosazoval Elfhelm ústup vojsk od Brodů a postavení pěchoty do obrané formace na svahu za Brody. Grimbold však rozhodl že Brody budou nadále bráněny. Po druhém útoku skřetů nemohl Grimboldovi znovu pomoci jelikož byl obklíčen Skřety na vlcích. Ti však byly pouze předvojem Sarumanovi armády a Elfhelmovo vojsko bylo rozprášeno a on sám ustoupil. Byl Gandalfem poslán do Edorasu. Z Šeré Brázdy vedl vojsko Východní Marky. Když vojsko dorazilo k Minas Tirith vedl pravé křídlo Rohirského vojska. Po Grimboldově smrti se právě on stal pobočníkem krále Éomera. Když Éomer vyjel k Černé Bráně, byl ponechán jako velitel všech Rohirů v Gondoru a rozprášil nepřátelské vojsko v Anórienu. Po Válce o Prsten se účastnil korunovace krále Elessara a král Éomer ho jmenoval maršálem Východní Marky.


zpět