Encyklopedie


Dům pamětin

Mathom-house


Dům pamětin byla budova ve Velké Kopanině sloužící jako muzeum (dokonce se o ní přímo jako o muzeu mluví). Hobiti z Kraje ji užívali pro shromažďování a vystavování "pamětin", tedy různých zajímavých předmětů, pro které neměli konkrétní využití.

Je známo, že v něm byla uložena zásoba zbraní (které hobiti dlouhá léta před válkou o Prsten téměř nepotřebovali).

Po nějaký blíže neurčený čas mezi lety 2941 a 3001 byla do Domu pamětin panem Bilbo Pytlíkem z Dna pytle zapůjčena jeho drahocenná mitrilová košila, jež se stala nejcennějším exponátem (podle odhadu Gandalfa a Gimliho měla větší cenu než celý Kraj a všechno v něm). Před svým odchodem z Kraje ji ale Bilbo odsud vyzvedl a následně odnesl do Roklinky, kde ji později věnoval Frodovi.zpět