Encyklopedie


Dúnedain z Gondoru

Dúnedain of Gondor


Dúnedain čili Dúnadané z Gondoru byla jedna ze tří hlavních skupin Dúnedain, která vznikla ve Středozemi na konci Druhého věku po Pádu Númenoru (další byli Dúnedain z Arnoru a Černí Númenorejci).

V zemích, kde později vznikl Gondor, se usazovali Númenorejci už od poloviny Druhého věku. V dobách pozdějšího rozdělení se jednalo a nejjižnější oblasti, kde se usazovali Věrní, možná i díky přítomnosti elfů v Edhellondu (dále na jih už převládali Královští). Věrní tu založili také svůj hlavní přístav, Pelargir. Gondor však měl už předtím dosti početnou populaci domorodého obyvatelstva, které se postupně začalo s Dúnedain mísit.

Po pádu Númenoru bylo založeno království Gondor. Po porážce Saurona ve válce Posledního spojenectví Gondor vzkvétal, ale zejména od 13. století Třetího věku se sem na pozvání králů přistěhovávalo značné množství lidí ze spojeneckého národa Seveřanů ze Rhovanionu, což dále uspíšilo míšení obyvatelstva.

Částo Gondorských Dúnedain, zejména z jižních, přímožských krajů, se v 15. století pokusila proti tomuto trendu postavit, avšak zvolili cestu násilného povstání proti právoplatnému králi Eldacarovi, který sám měl matku Seveřanku. Jejich povstání, vedené Castamirem Uchvatitelem, však bylo poraženo a v této občanské válce bylo prolito mnoho nejvznešenější Númenorské krve (zbylí povstalci se pak uchýlili do Umbaru).

I v následujících staletích pokračovalo míšení Dúnedain s menšími lidmi, a tak na konci Třetího věku ve skutečnosti jen málo obyvatel Gondoru mělo skutečně jasné znaky númenorského původu. Na rozdíl od Dúnedain z Arnoru, kteří si svůj uchovali svůj svébytný charakter, se proto v této době už nedá mluvit o Dúnedain z Gondoru jako o jasné skupině či národu: Gondorští byli různorodým obyvatelstvem u kterého se mísil původ z Númenorejců, Seveřanů a původního obyvatelstva Gondoru.

Přesto však i v době války o Prsten žili v Gondoru lidé, zejména ve starých šlechtických rodech, u nichž se númenorská krev projevila výrazněji a dá se o nich mluvit jako o Dúnedain. Byli to například správce Denethor, jeho mladší syn Faramir (na rozdíl od staršího Boromira) nebo kníže Imrahil.zpět