Encyklopedie


Cirith Ungol

Cirith Dúath


Věž v Cirith Ungolu Věž v Cirith Ungolu

Průsmyk v Ephel Dúath nad Minas Morgul. Původní název byl Cirith Dúath - "Stínová rokle". Později bylo užíváno jméno Cirith Ungol - "Pavoučí rokle", podle Oduly, velkého pavouka, který se usídlil v podzemních tunelech v průsmyku. Z Morgulského údolí stoupala nahoru cesta nejprve po skalní římse a potom přímými a točitými schody do rozsedliny v nejvyšším hřebeni Ephel Dúath. Tam procházela tunelem, kde se skrývala Odula, a za ním už spadala na východ do Mordoru.

Po porážce Saurona ve Válce Posledního spojenectví postavili Gondorští na východní straně průsmyku pevnost s výhledem na pláň Gorgoroth, která měla bránit návratu nepřátel do Černé země. Ta však byla opuštěna po Velkém moru roku 1636, stejně jako Durthang a Zubové věže. Později se v ní usídlili skřeti, kteří pak měli volný průchod průsmykem, zvláště když padla Minas Ithil roku 2002 do rukou nazgûlů. Jedinou překážkou i pro skřety byla Odula. Ta byla potomkem velké Ungoliant a pocházela nejspíš z Nan Dungortheb v Beleriandu. Není známo, kdy do Ephel Dúath přišla, ale od té doby, co obývala průsmyk, představovalal nebezpečí pro každého, kdo skrz něj procházel, ačkoliv skřeti jej často používali pro komunikaci mezi pevností v Cirith Ungolu a Minas Morgul.

Roku 3019 se přes Cirith Ungol pokusili dostat do Mordoru hobiti Frodo a Sam pod vedením Gluma. Glum je však zradil a upozornil na ně Odulu. Ta nakonec uštkla Froda; Sam se jí ubránil s pomocí Galadrieliny lahvičky a poranil ji natolik, že se stáhla do svého doupěte v hlubokých tunelech. Sam nechal Froda ležet v domění, že je mrtvý, ale skřeti z Cirith Ungou ho brzy našli a poznali, že je jen přiotrávený a v bezvědomí. Vzali ho do své pevnosti, kde ho chtěli vyslýchat a pak odvést do Barad-dûr, ale vznikla šarvátka mezi skřety z Cirith Ungolu a Minas Morgul, která skončila tím, že se téměř všichni pobili. Krátce na to došel do pevnosti Sam, který pak Froda osvobodil a vydal se spolu s ním na cestu dál k Hoře osudu.zpět