Encyklopedie


Calimmacil


Calimmacil, syn Arciryasův, byl gondorský šlechtic z vedlejší větve Anárionova rodu. Není známý rok jeho narození a úmrtí, ale pravděpodobně žil někdy mezi polovinou 18. a polovinou 20. století Třetího věku (jeho bratranec, král Calimehtar, žil mezi lety 1736 a 1936). Jeho otec Arciryas byl mladším synem slavného krále Telumehtara Umbardacila. Arciryasův starší bratr byl král Narmacil II., jehož linie držela Gondorský trůn až do smrti krále Ondohera.

Calimmacil sám sice není v dějinách Gondoru zapsán žádným konkrétním činem, ale jeho vnuk Eärnil, významný vojenský velitel, se stal v roce 1944 nárokovatelem gondorské koruny poté, co celá starší větev královského rodu vymřela (král Ondoher, jeho synové i jeho synovec zahynuli v bitvě proti Vozatajům). Eärnil se pak skutečně roku 1945 stal králem Gondoru jako Eärnil II..zpět