Encyklopedie


Calimehtar (syn Calmacilův)


Calimehtar byl druhým synem gondorského krále Calmacila. O něm samotném není známo prakticky nic, ale větší význam pro gondorskou historii měl jeho vnuk Castamir, který byl velitelem gondorského loďstva a později se zmocnil trůnu na úkor krále Eldacara, když vypukl Příbuzenský svár.zpět