Encyklopedie


Círdan

Nowë, Círdan Stavitel lodí


Jeho pravé jméno bylo Nowë. Narozen brzy v Prvním věku, možná už v Cuiviénenu, patřil původně k Teleri, dále k Sindar a později k Falathrim. Nechal se přemluvit, aby neodjížděl do Valinoru, ale zůstal ve Falasu a dělal společnost Ossëmu. Občas se mu zjevil sám Ulmo. Vystavěl jako vůdce Falathrim přístavy Brithombar a Eglarest. Skřeti na ně často útočili, až nakonec přístavy dobyli. Círdan ale dále vedl ostatek jeho lidu v zátoce Balar. V dalších věcích vedl (v rané době spolu s Gil-galadem) elfy v Lindonu. Dostal Naryu, jeden ze Tří Prstenů, který však dal později Gandalfovi. Nakonec po Válce o Prsten odplul na poslední lodi do Amanu.


zpět