Encyklopedie


Bolg


Bolg byl syn skřetího náčelníka Azoga. Když jeho otce byl zabil v bitvě v Nanduhirionu trpaslík Dáin II., Bolg se stal jeho nástupcem jako hlavní vůdce skřetů z Mlžných hor. Obzvláště nenáviděl trpaslíky a usiloval o to pomstít se Durinovu rodu za smrt svého otce.

Smrt Velkého skřeta po jeho střetnutí s Thorinovou družinou mu k tomu dala jen další záminku. Zároveň brzy nastala vhodná příležitost k pomstě, když byl zabit drak Šmak, takže se joho poklad jevil jako ideální kořist pro nájezd do někdejšího trpasličího království Erebor. Bolg shromáždil vojsko skřetů z Mlžných hor a vrrků v jejich hlavním městě na severu v hoře Gundabad a vypravil se na východ k Osamělé hoře.

Na místě se střetli s vojsky Jezerních lidí, lesních elfů a trpaslíků ze Železných hor, které vedl nenáviděný Dáin. Toto střetnutí vešlo ve známost jako bitva Pěti armád. Bolga v bitvě obklopovala jeho tělesná stráž vyzbrojená ocelovými šavlemi. Když se Thorin Pavéza pokusil prorazit jejich řady a zabít Bolga, byl obklopen a smrtelně zraněn. Když se ale do bitvy zapojili i orli a Medděd v medvědí podobě, obrátilo se válečné štěstí proti Bolgovi. Medděd zabil Bolga a vojsko skřetů a vrrků bylo brz poraženo a rozprášeno.zpět