Encyklopedie


Blízký Harad

Near Harad


Blízký Harad je ta část Haradu, která je bližší a známější Gondoru. Často byl pod vlivem Černých Númenorejců a Saurona, za krále Hyarmendacila I. byl součástí Gondoru. Ve Čtvrtém věku ho dobyl Aragorn II. Elessar. Co se podnebí týče, kam oko dohlédne, tam je poušť. Je obydlena Haradskými.zpět