Encyklopedie


Bela Dobříšková

Bell Goodchild


Bela
Dobříšková
Sedmikráska
Pecků
Mája
Mochnička
Halfred
Tolman
Chaloupka
Hopů
Jeřabina
Zelenoruká
Hop
Křepelák

Bela Dobříšková byla hobitka z Kraje. Provdala se za „Kmotra“ Peckoslava Křepelku, žila s ním v noře v Pytlové ulici č. 3 a měli spolu šest dětí, tři syny a tři dcery. Nejslavnějším se stal nejmladší syn, Samvěd Křepelka, který se vydal s Frodo Pytlíkem na výpravu za zničením Jednoho prstenu.

A na zmínku v rodokmenu pána Samvěda (kde je uvedeno pouze její jméno bez data narození a úmrtí) o ní není známo téměř nic. V době Války o Prsten je téměř jisté, že Kmotr byl už vdovec. Můžeme ale usuzovat, že Bela se za Peckoslava provdala pravděpodobně ppřed rokem 2965 (kdy se narodilo jejich první díte, syn Pecků) a byla naživu přinejmenším do roku 2983 (kdy se narodilo poslední dítě, dcera Mochnička).zpět