Encyklopedie


Arnor

Severní království


Království Dúnadanů; byl založen společně s Gondorem roku 3320 D.v. Elendilem Věrným a jeho syny po Pádu Númenoru. Za své největší moci zahrnoval Arnor celý Eriador kromě oblastí za Lunou a zemí na východ od Šeravy a Bouřné, kde ležela Roklinka a Cesmínie. Za Lunou byla elfí země, zelená a pokojná, kam lidé nepřicházeli. Na východní straně Modrých hor však sídlili trpaslíci, zejména v oblasti na jih od zálivu Luny, kde měli mnoho dolů.
Starým sídelním městem Arnoru byl Annúminas na břehu Soumračného jezera. Ten však byl už v první polovině Třetího věku opuštěn a královské sídlo se přesunulo do Fornostu na Severních vrších. Významné město na jihu země byl Tharbad postavený jako velký námořní přístav kolem mostu přes řeku Gwathló, kudy přicházela z Enedwaithu Severojižní cesta. Významná pevnost byla věž Amon Sûl, až do svého zničení roku 1409, a další věže stály na Věžových kopcích na západě říše.
V Arnoru byly uchovávány tři palantíry. Hlavní z nich byl na věži Amon Sûl, po jejím zničení byl pak přenesen do Fornostu. Druhý byl zpočátku v Annúminasu, ale poté co se přesunulo sídlo králů, i tento kámen se přesunul do Fornostu. Zmíněné dva palantíry byly ztraceny roku 1975, když se potopila loď krála Arveduiho. Třetí palantír pak byl umístěn na Věžových kopcích a zůstal tam až do konce Třetího věku.
Už od počátku Třetího věku byl Arnor méně osídlený než Jižní království. Částečně to bylo určitě kvůli tomu, že hlavní přístav Věrných Númenorejců byl Pelargir a kolem něj se jich také už před Pádem usazovalo víc než v severních krajích, a Arnorské vojsko bylo také hodně oslabeno ve Válce Posledního spojenectví. I dál, v různých pohromách, které Severní království postihly, počet obyvatel postupně klesal, až se z Eriadoru stala až na pár výjimek liduprázdná země.
Na začátku Třetího věku sice Arnor zažil několik století míru, ale roku 861, po smrti krále Eärendura došlo k rozepřím mezi jeho třemi syny, které vyústily v rozdělení království na tři části: Arthedain, Cardolan a Rhudaur. Zatímco v Arthedainu se udrželi Isildurovi dědici, ve druhých dvou královská linie brzy vymřela a ve Rhudauru se dokonce k moci dostal zlý kníže horalů, který se spojil s Černokněžným králem Angmaru. Arthedain přetrval nějakou dobu, až nakonec království po mnoha vlnách nájezdů zaniklo, ale královská linie zůstala a zbylí Dúnadané vedli skrývavý život v divočině, a stali se tak známými jako Eriadorští hraničáři. Jejich posledním náčelníkem byl Aragorn II., který po vítězství ve Válce o prsten nastoupil na trůn Gondoru a posléze obnovil i slávu Arnoru a stal se tak vládcem Obnoveného království.

Přehled významných událostí v průběhu dějin týkajících se Arnoru.
3320 D.v. Založení Říší ve vyhnanství - Arnoru a Gondoru. Kameny jsou rozděleny. Sauron se vrací do Mordoru. Králem Arnoru je Elendil.
3429 Sauron napadá Gondor, a zmocňuje se Minas Ithil. Isildur prchá po proudu Anduiny a putuje na Sever k Elendilovi. Anárion brání Minas Anor a Osgiliath.
3430 Tvoří se Poslední spojenectví elfů a lidí.
3431 Gil-galad a Elendil pochodují na východ k Imladris.
3434 Vojsko Spojenců překračuje Mlžné hory.
3441 D.v. Porážka Saurona, smrt krále Elendila.
Isildur se stává králem Gondoru i Arnoru, ale nějakou dobu přebývá v Gondoru.
2 T.v. Isildur předává Jižní království Anárionovu synu Meneldilovi a vydává se na Sever, aby se ujal vlády v Arnoru. Pohroma na Kosatcových polích; Isildur a jeho tři starší synové jsou zabiti. Nejmladší Valandil, který zůstal v Imladris, ještě není plnoletý.
10 Valandil se stává králem Arnoru.
249 Nastupuje Eldacar.
339 Nastupuje Arantar.
435 Nastupuje Tarcil.
515 Nastupuje Tarondor.
602 Nastupuje Valandur.
652 Nastupuje Elendur.
777 Nastupuje Eärendur.
861 Smrt Eärendura a rozdělení Arnoru na Arthedain, Cardolan a Rhudaur.
Králem Arthedainu se stává Eärendurův nejstarší syn Amlaith z Fornostu.
946 Nastupuje Beleg.
1029 Nastupuje Mallor.
1110 Nastupuje Celepharn.
c. 1150 Plavíni přicházejí do Eriadoru. Statové procházejí průsmykem Rudorohu a postupují do Koutce a do Vrchoviny.
1191 Nastupuje Celebrindor.
1272 Nastupuje Malvegil.
c. 1300 Zlé stvůry se opět začínají množit. V Mlžných horách přibývá skřetů a napadají trpaslíky. Znovu se objevují nazgûlové. Hlavní z nich jde na Sever a zakládá říši Angmar.
Periannath se stěhují na západ, mnozí se usídlují v Hůrce.
1349 Nastupuje Argeleb I..
V Cardolanu a Rhudauru už nezbývají žádní Isildurovi dědici a Arthedainští králové proto od té doby opět vznášejí nárok na celý Arnor.
Argeleb opevňuje Větrovské vrchy.
1356 Král Argeleb I. zabit v bitvě s Rhudaurem. Nastupuje Arveleg I..
Asi tou dobou opuštějí Statové Koutec a někteří se vracejí do Divočiny.
1409 Černokněžný král z Angmaru vpadá do Arnoru. Zabit král Arveleg I. a poslední kníže Cardolanu. Fornost a Tyrn Gorthad jsou uhájeny s pomocí Lindonu. Věž Amon Sûl zničena.
Nastupuje Araphor.
S pomocí Lindonu, Imladris a Lórienu se daří zatlačit nepřítele na sever. Cardolanští Dúnadani přežívají v Tyrn Gorthadu.
1589 Nastupuje Argeleb II..
1601 Mnoho Periannath se stěhuje z Hůrky a Argeleb II. jim dává zemi za Baranduinou.
c. 1630 Připojují se k nim Statové přicházející z Vrchoviny.
1636 Velký mor pustoší Gondor a šíří se i dál na sever a na západ. Mnohé části Eriadoru pustnou. Za Baranduinou Periannath přežívají, ale utrpí velké ztráty.
Konec Cardolanu. Tyrn Gorthad obsazen zlými duchy z Angmaru a Rhudauru.
1670 Nastupuje Arvegil.
1743 Nastupuje Arveleg II..
1813 Nastupuje Araval.
1891 Nastupuje Araphant.
1940 Gondor a Arnor obnovují styky a utvářejí spojenectví, Araphantův syn Arvedui si bere Fíriel, dceru Ondohera Gondorského.
1944 Gondorský král Ondoher padne v bitvě. Arvedui jako manžel princezny Fíriel vznáší nárok na gondorskou korunu, ale je odmítnut ve prospěch gondorského generála Eärnila z Anárionova rodu.
1964 Nastupuje Arvedui, poslední král.
1974 Černokněžný král zachvacuje Arthedain a dobývá Fornost. Dúnadani ustupují přes řeku Lunu. Arvedui prchá na sever.
1975 Arvedui tone v zátoce Forochel. Palantíry z Annúminasu a Amon Sûlu jsou ztraceny. Eärnur přijíždí s loďstvem do Lindonu. Černokněžný král poražen v bitvě u Fornostu a pronásledován do Obrovišť. Mizí ze Severu. Říše Angmar je zničena.
1976 Arveduiho syn Aranarth přijímá titul Náčelníka Dúnadanů. Dědičné předměty Arnoru dány do úschovy Elrondovi.
2106 Náčelníkem Arahael.
2177 Náčelníkem Aranuir.
2247 Náčelníkem Aravir.
2319 Náčelníkem Aragorn I..
2327 Aragorn I. zabit vlky. Náčelníkem Araglas.
2455 Náčelníkem Arahad I..
c. 2480 V Mlžných horách se rozmnožují skřeti, budující tajně pevnosti v horách.
2523 Náčelníkem Aragost.
2588 Náčelníkem Aravorn.
2654 Náčelníkem Arahad II..
2719 Náčelníkem Arassuil.
2740 Skřeti obnovují své nájezdy do Eriadoru.
2747 Bandobras Bral poráží skřetí tlupu v Severní čtvrtce.
2758-9 Dlouhá zima. Velké utrpení a ztráty na životech v Eriadoru a v Rohanu. Gandalf přichází na pomoc Krajanům.
2784 Náčelníkem Arathorn I..
2848 Náčelníkem Argonui..
2907 Narození Gilraen, matky Aragorna II.
2911 Krutá zima. Baranduina a jiné řeky zamrzají. Od severu vpadají do Eriadoru bílí vlci.
2912 Velké záplavy pustoší Enedwaith a Minhiriath. Tharbad je pobořen a opuštěn.
Náčelníkem Dúnadanů Arador.
2929 Arathorn, syn Aradora, si bere Gilraen.
2930 Arador zabit skalními obry. Náčelníkem Arathorn II..
2931 Aragorn, syn Arathorna II., narozen 1. března.
2933 Arathorn II. zabit. Gilraen bere Aragorna do Imladris. Elrond ho přijímá jako schovance a dává mu jméno Estel (Naděje); jeho původ se tají.
2951 Arwen, jež se právě vrátila z Lórienu, potkává Aragorna v lesích Imladris. Aragorn odchází do Divočiny.
2956 Aragorn se setkává s Gandalfem a začíná jejich přátelství.
2957-80 Aragorn podniká své velké cesty a tažení. Jako Thorongil slouží v přestrojení Thengelovi Rohanskému i Ecthelionovi II. Gondorskému.
2980 Aragorn přichází do Lórienu a tam opět potkává Arwen Undómiel. Aragorn jí dává Barahirův prsten a zasnubují se na pahorku Cerin Amroth.
c. 3000 Stín Mordoru se dlouží. Kraj je bedlivě střežen Hraničáři.
3001 Gandalf má podezření, že Bilbův prsten je Jeden prsten. Stráž Kraje je zdvojnásobena.
3009 Během následujících osmi let Gandalf a Aragorn čas od času obnovují pátrání po Glumovi. Prohledávají údolí Anduiny, Temný hvozd, Rhovanion a hranice Mordoru. Hory a všechny země dál na východ začínají být nebezpečné.zpět