Encyklopedie


Argeleb I.


Argeleb I.
Malvegil
Celebrindor
Araphor
Celepharn

Argeleb I. byl sedmým králem Arthedainu. Pocházel z Isildurova rodu, byl synem arthedainského krále Malvegila. Jeho původní jméno bylo možná jiné, ale není známo jaké. Narodil se roku 1226, na trůn nastoupil ve svých 123 letech roku 1349.

V době, kdy se Argeleb ujal žezla, linie králů z Isildurova rodu ve dvou zbylých nástupnických státech Arnoru byla vymřela. Proto si při nástupu na trůn dal jméno s předponou ar, naznačující jeho královskou důstojnost (podobně jako před jmény númenorských králů) a stejně činili i všichni jeho dědici, králové Arthedainu i náčelníci Dúnedain až po Aragorna II..

Cardolan tento Argelebův nárok uznal a jeho vládci přijali svrchovanost králů Arthedainu, ale Rhudaur vzdoroval, neboť byl ovládnut Horaly, kteří se nechtěli Arthedainu podřídit a místo toho uzavřeli spojenectví s temnou říší Angmar, která nedávno vznikla na dalekém severu. Asi tou dobou Statové, kteří žili v Koutci, ze strachu před neblahým vývojem ve Rhudauru opustili tuto zem (část se jich odstěhovala přes Mlžné hory zpět do Rhovanionu, část odešla dále na západ do Arthedainu či Cardolanu, kde žili ostatní hobiti).

Král Argeleb si byl vědom nebezpečí pro Arnor, které z toho vyplývalo, a začal s opevňováním Větrovských vrchů, ale byl zabit v boji s Rhudaurem a Angmarem už po šesti letech své vlády, v roce 1356.

Na arthedainský trůn po Argelebovi nastoupil jeho syn Arveleg I..zpět