Encyklopedie


Aranarth


Aranarth byl prvním náčelníkem arnorských Dúnadanů. Narodil se jako nejstarší syn posledního krále Arthedainu Arveduiho a jeho manželky, gondorské princezny Fíriel. Byl tak prvním potomkem (nebo přinejmenším prvním po mnoha generacích), pocházejícím ze spojení Isildurova a Anárionova rodu. Měl alespoň jednoho mladšího bratra. Jako datum jeho narození je někdy uváděn rok 1938, ale protože svatba jeho rodičů se uskutečnila teprve roku 1940, zřejmě se narodil později.

Jméno Aranarth se vykládá jako "Vznešený král", což je zajímavé vzhledem k tomu, že se nikdy králem nestal (což předpověděl už při narození jeho otce Malbeth Věštec, když řekl, že Arvedui bude pravděpodobně posledním králem). Přesto i Aranarthovi potomci až po Aragorna II. používali předponu ar-, aby vyjádřili svůj nárok na královskou důstojnost.

Když jeho otec roku 1974 zahynul v zátoce Forochel, získal Aranarth po právu nárok na trůn Arthedainu. Protože ale byla země zcela zpustošená válkou s Angmarem a obyvatelstvo velmi ztenčené, nepřijal už Aranarth královský titul, ale stal se místo toho náčelníkem Dúnadanů. Po něm následovalo patnáct dalších, počínaje jeho synem Arahaelem a konče Aragornem II., který opět obnovil království Arnor. Kromě Arahaela měl zřejmě ještě dalšího syna, kterého neznáme jménem, ale z jeho rodu pocházel Dírhael a jeho dcera Gilraen, matka Aragorna II..zpět