Encyklopedie


Annon-in-Gelydh

Noldorská brána


Cesta k moři Příběh Tuora, druhá část

Annon-in-Gelydh, neboli Noldorská brána, byla tajná cesta, zbudovaná Turgonem v době, kdy ještě sídlil ve Vinyamaru. Procházela pod Ered Lómin a spojovala severní Nevrast a záliv Drengist s Hithlumem; byla maskována v tunelu, který vypadal jako pouhá podzemní řeka, protékající z Dor-lóminu do Cirith Ninniach.

Používala se jako pohodlná spojnice mezi zeměmi osídlenými Noldor. Když však Turgon se svým lidem přesídlil z Vinyamaru do Gondolinu, Nevrast zůstal liduprázdný, Noldorská brána upadla v zapomnění a Edain, kteří se později usadili v Dor-lóminu, o ní neměli vůbec tušení.

Několik let po obsazení Hithlumu Východňany po Nirnaeth Arnoediad se skupina Sindar pod vedením Annaela vydala k Noldorské bráně, aby touto cestou došla k moři a pak na jih do ústí Sirionu cestou byli přepadeni a Tuor, syn Huorův, kterého Annael vychovával, padl do rukou Východňanů. Tuor později uprchl a stal se psancem a dlouho se snažil Annon-in-Gelydh najít, aby následoval své přátele, ale nedařilo se mu to. Teprve když dostal znamení od Ulma, došel podél potoka až k bráně, kde se setkal se dvěma Noldor: Gelmirem a Arminasem. Ti mu ukázali cestu temným tunelem a povzbudili ho. Tuor tak prošel do Cirith Ninniach a dostal se až k břehu moře.
zpět