Encyklopedie


Amon Dîn

Pahorek mlčení, Tichý pahorek

Silent Hill


Amon Dîn Gondorská pevnost a maják Amon Dîn

První z gondorských majáků v Ered Nimrais, jeden z nejstarších. Byl to osamnělý vysoký pahorek v předhůří Bílých hor na východ od Drúadanského hvozdu a sloužil jako pevnost, předsunuté opevnění Minas Tirith. Původním účelem majáku bylo varovat Minas Tirith v případě prolomení obrany Cair Androsu.

Název Amon Dîn znamená Tichý pahorek, nebo doslovněji "Pahorek mlčení". Důvodem bylo, že vrcholek Amon Dînu byl holý a skalnatý, a proto jej nenavštěvovali ptáci ani zvířata.
zpět