Encyklopedie


Aliance trpaslíků a lidí

Alliance of Dwarves and Men


Aliance trpaslíků a lidí bylo dlouhodobé spojenectví mezi trpaslíky z rodu Dlouhovousáčů (Durinova lidu) a Seveřany, existující v první polovině Druhého věku v severním Rhovanionu. Původně se jednalo o obranné spojenectví proti nepřátelům, ale v průběhu své existence získalo význam i ekonomický a kulturní.

Durinův lid se po založení svého hlavního sídla v Khazad-dûm během věků hvězd zvolna šířil na sever. Zprvu mu odpor kladli první skřeti, kteří se už tehdy v severních horách vyskytovali, ale když se v Prvním věku naplno rozpoutaly Beleriandské války, potřeboval Morgoth všechny své síly, a tak se trpaslíkům uvolnil prostor pro expanzi: Postupně rozšířili svůj vliv po Mlžných horách a Šedých horách, až k Ereboru a Železným horám.

Zároveň od východu přicházeli první lidé – předkové Edain, kteří později dorazili do Beleriandu. Ne všichni však překročili Hithaeglir a některé kmeny se usadily v zemích blízkých Velkému zelenému hvozdu.

Až do konce Prvního věku a Války hněvu nebyly mezi trpaslíky a lidmi prakticky žádné kontakty. Po zničení Angbandu se však na počátku Druhého věku situace změnila. Z bývalé Morgothovy říše prchali jeho přeživší služebníci a hledali nová útočiště. Zatímco balrog se skryl k základům hor a draci na daleký sever a ještě po tisíce let neměli být hrozbou, aktuální nebezpečí představovali skřeti. A protože všichni skřeti, kteří z Morgothovy říše přežili, se soustředili do severních Mlžných hor, byl Durinův lid ve vážném nebezpečí, že se proti nim nedokáže ubránit. Proto uzavřel spojenectví s lidmi, kteří žili v přilehlých zemích. Byli sice slabě vyzbrojení a dosud poměrně primitivní, ale odvážní a bojovní a s pomocí trpasličích řemeslníků se jejich výzbroj i obrana jejich sídel rychle zlepšila. Byli navíc vynikajícími jezdci, a tak mohli jejich zvědové snadno odhalovat i na velké vzdálenosti pohyby a shromažďování skřetů, a když se nějaký oddíl skřetů odvážil do otevřené krajiny, dokázali nad nimi snadno získat výhodu.

Díky tomuto spojenectví se podařilo většinu severních hor nadlouho uchránit před přílivem skřetů. Mezi trpaslíky a lidmi se také ustanovila oboustranně výhodná ekonomická spolupráce, kdy lidé dodávali jídlo a zemědělské plodiny a trpaslíci naopak uplatňovali svou řemeslnou zručnost a stavební dovednosti. Podobné uspořádání bylo později na severu známé i ve Třetím věku. Kulturně mělo spojenectví také význam v tom, že to bylo poprvé, kdy trpaslíci navázali takto úzké přátelství s lidmi. Mnoho lidem bylo dovoleno učit se řeč trpaslíků (i když vzhledem k její složitosti ji nikdy nezvládali bez problémů) a naopak trpaslíci z tehdejší řeči lidí (která byla vzdáleně příbuzná pozdější rohirštině přejali svá běžně používaná a známá jména (jako Durin, Thorin, Balin).

Konec aliance nastal v pohnutých dobách v polovině Druhého věku. V Eriadoru tehdy propukla Válka Saurona a elfů a byl zničen Eregion. Zároveň však Sauron dokázal znovu probudit hrozbu skřetů v severních horách a navíc poštvat na Rhovanion nájezdníky z Východu (dávné předky pozdějších nájezdníků na Gondor). Trpaslíci z Khazad-dûm vyslali pomoc Eregionu a udeřili Sauronovi do zad, ale zatímco své vojsko soustředili na jihu, byli lidé na severu sevřeni útokem skřetů a Východňanů a těžce zdecimováni. Východňany se jim sice podařilo odrazit a většinu svých držav zejména na východ od Zeleného hvozdu udrželi, ale jejich počty se značně snížily a části hor na severu obsadili skřeti, takže staré úzké kontakty lidí a trpaslíků byly do značné míry přerušeny. Durinův lid pak po dlouhá tisíciletí zastával politiku izolace a Seveřané se teprve v prvním tisíciletí Třetího věku opět dostatečně rozmnožili, aby plně ovládli své staré země.

Na staré spojenectví však bylo navázáno po tisících let, když byli roku 1980 T. v. trpaslíci vyhnáni z Khazad-dûm a bylo založeno Království pod Horou, které mělo úzké styky s lidským královstvím Dol. Spojenecké, i když ne zcela bezproblémové, vztahy měli také trpaslíci z Šedých hor s Éothéodem.zpět