Encyklopedie


Aldor Starý

Aldor the Old


Aldor Starý byl třetím králem Rohanu. Narodil se roku 2544 jako druhý syn Brega, syna Eorla Mladého. Aldorův starší bratr Baldor ale zmizel roku 2569 při pokusu projít Stezkami Mrtvých, a tak se Aldor stal dědicem trůnu. Král Brego zemřel žalem následujícího roku, a tak Aldor nastoupil na trůn roku 2570, ve svých 26 letech.

Jeho vláda trvala dlouhých 75 let, déle než kteréhokoli jiného krále Rohanu, a později se stal proto známým jako Aldor Starý. Během jeho panování se lid Rohanu v míru a hojnosti rozmnožil, poslední Vrchovci východně od řeky Želíz byli vyhnáni nebo podrobeni vládě králů a Rohirové také začali osídlovat výše položená údolí v horách, jako byla Brázdná dolina.

Aldor měl tři dcery předtím, než se narodil jeho syn Fréa. Během Aldorovy vlády se narodily čtyři generace jeho potomků; když Aldor roku 2970 ve svých 101 letech zemřel, byl už rok na světě jeho prapravnuk, budoucí král Déor, syn Goldwinův.zpět