Encyklopedie


Ainur


Ainur jsou bytosti vzešlé před počátkem věků z myšlenky Eruovy. Slovo "Ainur" pochází z Quenijštiny. V Silmarillionu se odvozuje od aina "svatý". V "Prázdnu" jim byly vyčleněny prostory, které obývali a kde prostřednictvím písní poznávali, před tváří Eruovou, jeden druhého a rostli v zájemném porozumění. Všichni Ainur pak vytvořili na Eruův námět Velkou hudbu, či Ainulindalë, která byla předobrazem světa a obsahuje tak osudy , ač do světa pak šli jen někteří z Ainur.
Ainur se tak dělí do tří velkých skupin: Ti co zůstali s Eru Ilúvatarem a aktivně nezasahují do řádu světa, ač měli podíl na Velké hudbě; Ti kteří odešli do Eä a jejich moc je v něm uzavřena a svázána, kteří se dělí do dvou "Rodů": Valar a Maiar.


zpět