Encyklopedie


Východní polonina

Eastemnet


Východní zeď Rohanu Východní zeď Rohanu

Východní čast Rohanu, oddělená od Západní poloniny řekou Entvou. Na východě ji ohraničovala strmá Východní zeď Rohanu – začátek pahorkatiny Emyn Muil. Na severu přecházela ve Vysočinu u severních hranic Rohanu.

Sestávala z rozlehlých zelených pastvin a byla řídce osídlena. Bylo tu jen málo stálých obydlí, ale Rohirové zde pásli svá velká stáda koní a pastevci tu přebývali v dočasných táborech, zatímco se pohybovali spolu se svými stády.

Když se sem během Války o Prsten dostali Aragorn, Legolas a Gimli, zarazilo Aragorna, že tu na žádná stáda nenarazil. Důvodem byla hrozba nájezdu z východu, kvůli níž Rohirové stáhli svá stáda do bezpečnějších krajů pod úbočím Ered Nimrais, kde se soustředila většina osídlení Rohanu.
zpět