Encyklopedie


U Zeleného draka


U Zeleného draka Hostinec U Zeleného draka

Hostinec U Zeleého draka byl jedním z mnoha hostinců v Kraji. Stál se v Povodí u Povodské cesty a byl poslední stavení směrem k Hobitínu – nacházel se jednu míli od mostu přes Vodu v Hobitíně, který vedl ke Kopci a Dnu pytle. Proto se tu také scházeli hobiti z obou vesnic.

V roce 2941, když Bilbo Pytlík ráno po Neočekávaném dýchánku našel dopis od Thorina, zjistil, že mu zbývá jen deset minut na to, aby dorazil včas do 11 hodin k hostinci U Zeleného draka, který byl místem srazu. Podařilo se mu to a skutečně se tu sešel s Thorinovou družinou a následně odsud vyrazili na výpravu k Ereboru.

12. dubna 3018, ve stejný den, kdy se Gandalf po mnoha letech vrátil do Kraje, Sam Křepelka seděl v hostinci U Zeleného draka a vedl s ostatními hosty debatu o podivném dění v okolním světě. Sam tu zmínil vyprávění svého bratránka Hala o chodícím stromě v Severní čtvrtce, ale ostatní, zejména Ted Pískař, tomu nepřikládali velkou váhu.

Když se Frodo, Smíšek, Pipin a Sam vrátili do Kraje a 2. listopadu 3019 došli do Povodí, zjistili, že hostinec U Zeleného draka je zavřený s vytlučenými okny a v okolí se potlouká půl tuctu Darebáků. Když urazili Froda, ostatní tři hobiti je odehnali pryč.

Po Vymetení Kraje, když byli Darebáci poraženi a Šarkan zabit, hostinec u Zeleného draka byl nepochybně opraven a znovu plnil svou funkci.zpět