Encyklopedie


Emyn Muil


Rauros Vodopád Rauros
Východní zeď Rohanu Východní zeď Rohanu

Rozsáhlá pahorkatina na severní hranici Gondoru. Dělila se na dvě části, západní a východní. Východní byla rozlehlejší a proslulá svou neprostupností. Většina pahorkatiny byla z jihu, východu a západu ohraničena vysokou skalní stěnou, která čněla nad planiny a jen na několika málo místech se dalo vystoupit nahoru.

Mezi východní a západní částí protékala řeka Anduina, která tu nejprve procházela peřejemi Sarn Gebir, hlubokým údolím a soutěskou Argonath a pak se rozlévala do jezera Nen Hithoel. Na konci jezera protékala řeka mezi třemi nejznámějšími vrcholky pahorkatiny, což byly Amon Hen, Amon Lhaw a Tol Brandir, a pak se vrhala do zpěněné hlubiny vodopádu Rauros, který ukončoval Emyn Muil a Anduina dále pokračovala nížinami Nindalfu.
zpět