Encyklopedie


Óin (král Durinova lidu)

Óin (King of Durin's Folk)


Glóin byl král Durinova lidu v Šedých horách. Byl synem krále Glóina a narodil se roku 2238 v Šedých horách za vlády svého děda Thorina I., který se předtím roku 2210 rozhodl se svým lidem opustit Osamělou horua přesunout se do Šedých hor, kde v té době sídlila většina Durinova lidu.

Roku 2289 zemřel král Thorin I., takže se Óinův otec Glóin stal králem Durinova lidu a Óin se stal následníkem trůnu. V roce 2338 se narodil Óinův syn Náin. A Roku 2385, po smrti krále Glóina, se stal králem sám Óin.

Jako král vzkvétajícího trpasličího národa v Šedých horách Óin vládl 103 let a zažil tak konec Ostražitého míru, kdy se roku 2460 do Dol Gulduru navrátil Sauron. Brzy na to, kolem roku 2480, se v Mlžných horách opět začali množit skřeti, obsazovali průsmyky a cestování přes hory se stávalo nebezpečnějším.

Óinovým současníkem byl Léod, pán Eóthéodu.

Óin zemřel roku 2488 ve věku 250 let, načež po něm nastoupil jeho syn Náin II.

Král Glóin zemřel roku 2385 ve věku 249 let a po něm se stal králem jeho syn Óin.zpět