Básně z Návratu Krále

Malbeth the Seer´s Words / Slova Malbetha Věštce
20. září 2017
"Nad zemí leží dlouhý stín,
na západ vztahuje temná křídla."
Lament for Théoden / Žalozpěv pro Théodena
20. září 2017
"Ze Šeré Brázdy za šerého jitra
s tvrdými muži Thengelův jel syn."
Théoden´s Battle Cry / Théodenův bitevní pokřik
29. září 2004
"Vzhůru teď, vzhůru, Jezdci Théodenovi!
Lítý boj čeká: plameny a činy! ..."
str. 97
Éomer´s Song / Eomerova píseň
29. září 2004
"Z pochyb a tísně tmou do jitra jel jsem;
Zpíval jsem slunci, zasvítil se meč. ..."
str. 106
Song of Mounds of Mundburg / Píseň o Mohylách u Mundburgu
24. září 2004
"Zahučely rohy, rozlehly se v horách,
míhaly se meče v poli pod městem. ..."
str. 108
Sam´s Song in the Orc-tower / Samova píseň ve skřetí věži
24. září 2004
"V západních krajích pod sluncem
květy se zjara otvírají, ..."
str. 161
Eagle´s Song / Orlí píseň
29. září 2004
Burial Song of Théoden / Théodenova pohřební píseň
29. září 2004
"Ze tmy a tísně tmou do jitra jel,
slunci on zpíval, zasvítil se meč. ..."
str. 224
Old Walking Song / Stará pochodová píseň (verze 3)
29. září 2004
"... Ať jiní jdou tou dlouhou cestou
na nová, vlastní putování; ..."
str. 234
Old Walking Song / Stará pochodová píseň (verze 4)
29. září 2004
"Za rohem třeba připravená
je zlatá brána otevřená; ..."
str. 272
Elbereth Gilthoniel (verze 3)
29. září 2004
"... Kdo hvězdy zářit uviděl
v Západních mořích, vzpomíná,
ač daleká je otčina."
str. 273