Geografie

Númenorské délkové míry


Poznámka související s pasáží o různých cestách z Osgiliathu do Imladris v "Pohromě na Kosatcových polích" (s.293 a 301, pozn. 6) zní:
Délkové míry jsou pokud možno převedeny do moderních pojmů. V númenorském počítání (jež bylo desítkové) tvořilo pět tisíc rangar plnokroků lár, což byly téměř přesně naše tři míle. Lár znamenalo "přestávka", protože jinak než při ostrém pochodu se obvykle po překonání této vzdálenosti činila krátká zastávka. Númenorská ranga byla o něco menší než anglický yard, přibližně třicet osm palců, protože Númenorejci byli vyšší. Pět tisíc rangar tedy téměř přesně odpovídalo 5 280 yardům, což jsou tři míle; bylo to 5 277 yardů, dvě stopy a čtyři palce. Nelze to určit přesně, protože základ tvoří údaje o délkách a vzdálenostech v příbězích o různých věcech, jež se dají srovnat s dnešními. Je třeba vzít v úvahu jednak vysokou postavu Númenorejců (protože názvy délkových měr mívají původ v rukou, nohou, prstech a krocích), jednak odchylky od těchto průměrů či norem v procesu budování a organizování soustavy měr jak pro běžné užití, tak pro přesné výpočty. Proto se dvě rangar často nazývaly "mužská výška", což při třiceti osmi palcích dává průměrnou výšku šest stop a čtyři palce; to však bylo později, kdy se vzrůst Dúnadanů zřejmě zmenšil, a také to nebylo myšleno jako přesný výrok o pozorované průměrné výšce muže mezi nimi, ale byla to přibližná délka vyjádřená známou jednotkou ranga. (Často se říká, že ranga byla délka kroku od zadní paty k přední špičce dospělého, rychle, avšak pohodlně kráčejícího muže; nejdelší krok "mohl snadno měřit rangu a půl".) O velkých lidech minulosti se však říká, že byli nadlidského vzrůstu. Elendil prý měl "téměř o půl rangy přes mužskou výšku"; byl však považován za nejvyššího z Númenorejců, kteří unikli Pádu [a vskutku byl všeobecně znám jako Elendil Vysoký]. Také Eldar ze Starých časů byli velmi vysocí. Galadriel, "nejvyšší z žen Eldar, o nichž vyprávějí pověsti", měla údajně výšku muže, ale poznamenává se, že "podle míry Dúnadanů a dávných mužů", což naznačuje výšku asi šest stop a čtyři palce.
Rohirové byli obecně menší, neboť jejich vzdálení předkové se mísili s menšími a rozložitějšími lidmi. Říká se, že Éomer byl urostlý, stejně vysoký jako Aragorn, avšak on a jiní potomci krále Thengela byli vyšší, než bylo v Rohanu normální. Tento rys zdědili (v některých případech spolu s tmavšími vlasy) po Thengelově manželce Morwen, gondorské paní vznešeného númenorského původu.NP III, dodatek - str.308
Pro Angličany jsou údaje uvedené v textu celkem srozumitelné, ale nám většinou yardy, palce a podobné jednotky tolik neříkají, a proto jsem údaje uvedené v textu pro lepší představu převedl na metrickou soustavu:
Základní míry
jednotka v anglických jednotkách v metrické soustavě
ranga 38in 0.97 m
lár 5277yd 2ft 4in 4826 m
Další údaje uvedené v textu
údaj v anglických jednotkách v metrické soustavě
"mužská výška" 6ft 4in 1.93 m
výška Elendila 7ft 11in 2.41 m


Zveřejněno: 3. leden 2006
zpět