Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova na v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
na - -nna      
na - or      
na ohni - urwa      
na Západě - númëa      
nabrat vodu - calpa-      
nabýt na objemu - tiuya      
nacpat - nir-   min. č. nindë
 

 
načervenalý - roina      
nad - pella   postpozice  mimo 
nad - -nna      
nad - or      
nadávat - nurru-      
nadávat - yarra-      
nadbytek - úvë      
naděje - estel      
nadvláda - hérë      
nahnat strach - ruhta-      
nahoru - am-   předpona   
nahoru - ama      
nahoru - amba      
nahromaděný - par-      
nahromaděný - parna      
nahý - helda      
nachový - nasar      
najít - hir-      
najít - tuv-      
nakloněný - penda      
nakonec - mettassë      
naléhání - hortalë      
naléhat - horta-      
naléhavost - hormë      
naléhavý - hórima      
nalezený - hirna      
nalézt - hir-      
nalézt - tuv-      
nalít - ulya-   min. č. ulyanë   
namačkaný - sangaina      
namáhat se - móta-      
namáhavý - mótima      
nanebevzetí - orosta      
napěnit - falasta-      
napíchat - erca-      
napjatý - tunga      
naplněný - quanta      
naplnit - quat-      
naplnit hrůzou - ruhta-      
napnout - lenu-      
napnout luk - cúna-      
napnutý - tunga      
napomáhat - resta-      
naposled - yalúmë    

minule

 
naposledy - mettassë      
naprosto - aqua      
napříč - arta      
napsaný - tenca      
napsat - tec-      
narodit se - nosta-      
narození - nosta      
narozeniny - nosta      
narozený - nóna      
narůstat - yonta-      
nařídit - can- *    
nařídit - vala-      
naříkající - nainala      
naříkající - yaimëa      
naříkat - naina-      
naříkat - nyéna-      
naříkat - yaita-      
naříkavý - yaimëa      
nařízení - namna      
nařízení - axan      
nasáklý vodou - liquë      
nasáklý vodou - mixa      
naslouchající - lasta      
naslouchat - hlar-      
naslouchat - lár-      
naslouchat - lasta-      
nasmrdět - yolo-      
naše - -lma  

inkl.

 
 
naše - -lva   duál   
naše - -mma  

exkl.

 
 
naše - elma  

inkl.

 
 
naše - elva  

duál

 
 
naše - emma  

exkl.

 
 
natáhnout - lenu-      
nato - san      
naučit se - nol-      
nauka - issë      
nauka - nólë      
navlhlý - nítë      
navrátit se - entul-      
navrhnout - auta-      
navždy - oialë      
navždy - tennoio      
Nazgûl - Úlairë      
naznačit - tana-      
naznačovat - tana-      
naživu - coina  
 

 
naživu - cuina