Slovník

Procházení slovníku

Česko-quenijský
-ABCČDEFGHCHIJKLMNOPRŘSŠTUVZŽ
Quenijsko-český:

Překlad slovaVýsledky vyhledávání slova je v česko-quenijském slovníku:
česky quenijskygramatikapoznámka
je -    

sloveso 'být'

 
je - ëa    

sloveso 'být' (existovat)

 
je - -t    

zájmeno 'oni'

 
je - te    

zájmeno 'oni'

 
je -     sloveso "být" 
jed - sangwa      
jeden - er      
jeden - minë      
jedenáct - minquë      
jedenáctina - minquesta  
 

 
jedině - eressë      
jedině - érë      
jedinec - quén      
jediný - er      
jediný - erya      
jedna - min      
jedna - minë      
jednotvárný - lára      
jednou - ellumë  
 

 
jehla - erca      
jehličnan - vinë      
jeho - -rya      
její - -rya      
jejich - -nta      
jekot - miulë      
jelikož - an      
jemný - tereva      
jemný - moica      
jemný - maxa      
jemný - pasta      
jemný déšť - timpë      
jemný déšť - rossë      
jen - erë      
jenom - ére      
jeřáb - carnimírië      
jeskyně - rotto  

malá

 
 
jeskyně - hróta  

umělá

 
 
jeskyně - felya      
jeskyně - rondo      
jeskyně - rottelë      
jestli - ai      
jestřáb - fion      
ještě - ento      
jet - lelya-  

min. č. lendë

 
 
jet - linna-  

min.č. lendë

 
 
jetel - camilot *    
jetel - camilot *   červený 
jezdec - roquen      
jezero - ringë    

horské

 
jezero - ailin      
jezírko - moilë    

horské

 
jezírko - ailo     možná nahrazeno slovem ailin 
jezírko - linya      
jezírko - nendë