Můstek v Khazad-dum

Hlavní brána trpasličího království a podzemního města Khazad-dum vedla na výcho do velikého údolí Azanulbizar. Přímo za vstupní branou se však nacházelo jen několik sálů a ty byly odděleny od zbytku Khazad-dum ohromnou propastí, která zde byla již odedávna, dříve než začali trpaslíci hloubit svá sídla, a mnozí věřili, že je bezedná. Představovala poslední obranu trpasličího království proti nepřátelům, kteří by pronikli skrz hlavní bránu.
Vedl přes ni jen jediný můstek. Byl dlouhý 50 stop, neměl žádné okraje ani zábradlí a dalo se po něm projít jen po jednom.
Nakonec však tento můstek trpaslíky neochránil před zkázou, která přišla zevnitř. Když byl vypuštěn balrog a zahynuli dva králové z Durinova rodu, trpaslíci opustili své starobylé sídlo a to se tak stalo na více než tisíc let zlým místem, obývaným skřety a balrogem. Konec tomu přišel roku 3019, kdy do Morie vstoupilo Společenstvo prstenu pod vedením čaroděje Gandalfa. Gandalf se střetnul s balrogem právě na tomto můstku. Poté co zničil balrogův plamenný meč, tak rozbil svou holí můstek pod balrogem a ten se zřítil do hlubin, avšak strhl s sebou i Gandalfa. Pak se zřítil i zbytek prastarého můstku.