Erebor

Království pod Horou, Osamělá hora

Erebor byla hora ve Rhovanionu, mezi Temným hvozdem a Železnými horami. Nácházelo se tu nejdůležitější trpasličí království ve Středozemi po pádu Morie.
Když se v Khazad-dum objevil roku 1980 Balrog a zabil krále Durina VI. a o rok později i jeho syna Náina I., lid se odtud daleko rozprchl. Ale většina těch, kdo oddtud uprchli, se odebrala na Sever a Náinův syn Thráin přišel do Ereboru, tam ahájil nové práce a stal se Králem pod Horou. V Ereboru našel veliký drahokam, Arcikam, Srdce Hory. Jeho syn Thorin I. se však odstěhoval dál na sever do Šedých hor, které byly lákavé svou neprobádaností a bohatstvím rud. Ale v pustinách za nimi žili draci, kteří se po letech opět rozmnožili a zesílili a začali s trpaslíky válčit a ničit výsledky jejich práce. Nakonec byl král Dáin I. jedním drakem zabit a jeho synové odešli se svým lidem pryč. Nejmladší syn Grór šel do Železných hor a dědic trůnu Thrór, spolu s Dáinovým Bratrem Borinem, se vrátil zpět do Ereboru. Přinesl zpátky Arcikam a dařilo se mu s jeho lidem, bohatli a přátelili se se všemi lidmi sídlícími v okolí. Vyráběli podivuhodné a krásné věci i drahocenné zbraně a brnění a vedli čilý obchod se svými příbuznými v Železných horách.
Pověst o slávě a bohatství Ereboru ale dolehla až k uším draků a roku 2770 se zvedl Šmak Zlatý, největší z draků své doby, přiletěl na krále Thróra a v plamenech se snesl na Horu. Zanedlouho byla celá říše zničena a nedaleké město Dol bylo pobořeno a opuštěno. Thrór i jeho syn Thráin se zachránili tajným východem, ale museli uprchnout pryč. Šmak vstoupil do velké síně a tahromadil všechny poklady, které našel, ulehl na ně a hlídal je po 171 let. Mezitím kraj okolo zpustl a vyhnaní trpaslíci odešli zčásti do Želených hor, zčásti do Modrých hor a zčsti se z nich stali vyhnanci, kteří se snažili najít nějaké jiné místo, kde by se mohli usídlit.
K obnovení království došlo až po Bitvě pěti armád roku 2941, kde padl Thrórův vnuk Thorin II. a novým králem pod Horou se pak stal jeho bratranec Dáin II. ze Železných hor.
V době války o Prsten přišel do Ereboru nejprve posel od Saurona, ale když s ním Dáin odmítl jednat, tak přitáhla z Mordoru velká armáda a svedla proti tamním trpaslíkům a lidem velkou bitvu, při které padl král Dáin a která vešla ve známost jako bitva v Dolu.