Dagorlad

Bitevní pláň

Velká pláň na severu od Mordoru, dějiště několika bitev.
Nejprve ve válce Posledního spojenectví na konci Druého věku kdy byl Sauron poražen.
Další bitva byla roku 1899, v ní král Calimethar zvítězil nad Vozataji.
Poté roku 1944 proti další veliké armádě Vozatajů, kdy byla severní armáda Gondoru poražena a král Ondoher zabit, ale Vozatajové podlehli jižní armádě vedené generálem Eärnilem.
Nakonec ve Válce o Prsten, kdy se Kapitáni Západu bránili přívalu nepřátel na na dvou pahorcích před Branami Mordoru.