Bruinenský brod

Místo, kde Velká východozápadní silnice překračovala řeku Bruinen. Byla to také ze západu do blízké Imladris. Cesta od západu přicházela hlubokou roklí v borovém lese a potom dlouhou planinou k Brodu. Na druhém břehu pokračovala nahoru na strmý hnědý břeh.
Řeka v údolí byla pod mocí Elronda, a tak když bylo potřeba zahradit cestu přes Brod, mohl způsobit povodeň.
To se také stalo, když Černí jezdci pronásledovali Froda při výpravě s Prstenem. Když vstoupili do řeky, zvedl se mocný proud a voda je odnesla pryč.